ارتباط با فالووران:

کرج - چهارراه طالقانی - خیابان یادگاری - ساختمان گلها - شرکت فالووران - ساعت کاری: روزهای شنبه تا پنج شنبه ، 9صبح _ 1شب

followeran+1@gmail.com