گردونه شانس

هر روز یک بار شانس خود را امتحان کنید تا برنده جایزه شوید
قوانین بازی:
  • هر نفر یک بار حق استفاده دارد.
  • متقلب ها حذف خواهند شد.
شما از شانست استفاده کردی!
بعد از تموم شدن تایمر زیر، میتونی مجدد شانس خودتو امتحان کنی