خرید ویو ریلز اینستاگرام

با یک ثبت سفارش، مشتری دائمی ما میشی

500 بازدید Reels (ارزان)

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 10-60 کا در هر 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندارد

👌 کیفیت سرویس : با کیفیت

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : IGTV- reels

 

نکات مهم :

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در صورت لینک گذاری اشتباه وضعیت سفارش شما تکمیل شده ثبت خواهد شد.

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

2,500
2,500
توضیحات بیشتر
1,000 بازدید Reels (ارزان)

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 10-60 کا در هر 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندارد

👌 کیفیت سرویس : با کیفیت

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : IGTV- reels

 

نکات مهم :

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در صورت لینک گذاری اشتباه وضعیت سفارش شما تکمیل شده ثبت خواهد شد.

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

5,000
5,000
توضیحات بیشتر
2,000 بازدید Reels (ارزان)

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 10-60 کا در هر 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندارد

👌 کیفیت سرویس : با کیفیت

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : IGTV- reels

 

نکات مهم :

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در صورت لینک گذاری اشتباه وضعیت سفارش شما تکمیل شده ثبت خواهد شد.

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

10,000
9,800
توضیحات بیشتر
5,000 بازدید Reels (ارزان)

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 10-60 کا در هر 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندارد

👌 کیفیت سرویس : با کیفیت

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : IGTV- reels

 

نکات مهم :

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در صورت لینک گذاری اشتباه وضعیت سفارش شما تکمیل شده ثبت خواهد شد.

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

25,000
24,300
توضیحات بیشتر
10,000 بازدید Reels (ارزان)

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 10-60 کا در هر 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندارد

👌 کیفیت سرویس : با کیفیت

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : IGTV- reels

 

نکات مهم :

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در صورت لینک گذاری اشتباه وضعیت سفارش شما تکمیل شده ثبت خواهد شد.

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

50,000
48,000
توضیحات بیشتر
15,000 بازدید Reels (ارزان)

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : 10-60 کا در هر 24 ساعت

🩸 میزان ریزش : ندارد

👌 کیفیت سرویس : با کیفیت

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/p/xyz

🔍 نوع پست : IGTV- reels

 

نکات مهم :

📌 سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌 پیج عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

 

هشدار :

⚠️ در صورت لینک گذاری اشتباه وضعیت سفارش شما تکمیل شده ثبت خواهد شد.

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

75,000
71,300
توضیحات بیشتر
500 REEL ویو + Reach

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : خوب

🩸 میزان ریزش : کم

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/reel/xyz

🔍 نوع پست : reels

 

نکات مهم :

📌ممکن است 1 درصد از میزان سفارش به بخش reach پست اختصاص داده شود

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

📌در صورت ثبت سفارش در تعداد بالا سرعت ارسال پایین تر خواهد بود و مدت زمان تکمیل شدن سفارش طولانی تر می باشد لطفا درخواست افزایش سرعت نداشته باشید.

📌در آپدیت جدید اینستاگرام تعداد بازدید ویدئو های ریلز در خود پست نمایش داده نمیشود. زمانی که ویدئو را انتخاب میکنید تنها تعداد لایک نمایش داده میشود 
 برای مشاهده تعداد بازدید ویدئو های ریلز به قسمت لیست تمام ویدئو های پیج مراجعه کنید تا بتوانید تعداد بازدید ها را مشاهده کنید

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

10,000
10,000
توضیحات بیشتر
1,000 REEL ویو + Reach

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : خوب

🩸 میزان ریزش : کم

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/reel/xyz

🔍 نوع پست : reels

 

نکات مهم :

📌ممکن است 1 درصد از میزان سفارش به بخش reach پست اختصاص داده شود

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

📌در صورت ثبت سفارش در تعداد بالا سرعت ارسال پایین تر خواهد بود و مدت زمان تکمیل شدن سفارش طولانی تر می باشد لطفا درخواست افزایش سرعت نداشته باشید.

📌در آپدیت جدید اینستاگرام تعداد بازدید ویدئو های ریلز در خود پست نمایش داده نمیشود. زمانی که ویدئو را انتخاب میکنید تنها تعداد لایک نمایش داده میشود 
 برای مشاهده تعداد بازدید ویدئو های ریلز به قسمت لیست تمام ویدئو های پیج مراجعه کنید تا بتوانید تعداد بازدید ها را مشاهده کنید

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

20,000
19,800
توضیحات بیشتر
2,000 REEL ویو + Reach

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : خوب

🩸 میزان ریزش : کم

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/reel/xyz

🔍 نوع پست : reels

 

نکات مهم :

📌ممکن است 1 درصد از میزان سفارش به بخش reach پست اختصاص داده شود

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

📌در صورت ثبت سفارش در تعداد بالا سرعت ارسال پایین تر خواهد بود و مدت زمان تکمیل شدن سفارش طولانی تر می باشد لطفا درخواست افزایش سرعت نداشته باشید.

📌در آپدیت جدید اینستاگرام تعداد بازدید ویدئو های ریلز در خود پست نمایش داده نمیشود. زمانی که ویدئو را انتخاب میکنید تنها تعداد لایک نمایش داده میشود 
 برای مشاهده تعداد بازدید ویدئو های ریلز به قسمت لیست تمام ویدئو های پیج مراجعه کنید تا بتوانید تعداد بازدید ها را مشاهده کنید

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

40,000
39,200
توضیحات بیشتر
5,000 REEL ویو + Reach

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : خوب

🩸 میزان ریزش : کم

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/reel/xyz

🔍 نوع پست : reels

 

نکات مهم :

📌ممکن است 1 درصد از میزان سفارش به بخش reach پست اختصاص داده شود

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

📌در صورت ثبت سفارش در تعداد بالا سرعت ارسال پایین تر خواهد بود و مدت زمان تکمیل شدن سفارش طولانی تر می باشد لطفا درخواست افزایش سرعت نداشته باشید.

📌در آپدیت جدید اینستاگرام تعداد بازدید ویدئو های ریلز در خود پست نمایش داده نمیشود. زمانی که ویدئو را انتخاب میکنید تنها تعداد لایک نمایش داده میشود 
 برای مشاهده تعداد بازدید ویدئو های ریلز به قسمت لیست تمام ویدئو های پیج مراجعه کنید تا بتوانید تعداد بازدید ها را مشاهده کنید

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

100,000
97,000
توضیحات بیشتر
10,000 REEL ویو + Reach

🕑 زمان شروع : 0 تا 3 ساعت

🚀 سرعت ارسال : خوب

🩸 میزان ریزش : کم

👌 کیفیت سرویس : مناسب

✅ زمان تکمیل : 24 تا 48 ساعت

🔗 نمونه لینک : https://www.instagram.com/reel/xyz

🔍 نوع پست : reels

 

نکات مهم :

📌ممکن است 1 درصد از میزان سفارش به بخش reach پست اختصاص داده شود

📌سفارش همزمان برای یک لینک از یک سرویس ثبت نکنید تا سفارش قبلی شما برای همان لینک تکمیل شود.

📌پیج عمومی باشد.

📌 در صورت ریزش بیشتر، جبران ریزش ندارد.

📌در صورت ثبت سفارش در تعداد بالا سرعت ارسال پایین تر خواهد بود و مدت زمان تکمیل شدن سفارش طولانی تر می باشد لطفا درخواست افزایش سرعت نداشته باشید.

📌در آپدیت جدید اینستاگرام تعداد بازدید ویدئو های ریلز در خود پست نمایش داده نمیشود. زمانی که ویدئو را انتخاب میکنید تنها تعداد لایک نمایش داده میشود 
 برای مشاهده تعداد بازدید ویدئو های ریلز به قسمت لیست تمام ویدئو های پیج مراجعه کنید تا بتوانید تعداد بازدید ها را مشاهده کنید

 

هشدار :

⚠️ در زمان محدودیت ها سرعت ارسال کاهش پیدامی کند.

⚠️ در زمان محدودیت ها ریزش افزایش پیدا می کند.

200,000
192,000
توضیحات بیشتر
تعداد فالوور:
قیمت:
تعداد:
موجودی کیف پول:
مبلغ سرویس:
مبلغ قابل پرداخت:
فرایند درخواست شما بعد از پرداخت انجام میشود

خرید ویو ریلز اینستاگرام (آنی)

روش های بسیاری جهت افزایش ویو برای پست ها وجود دارد؛ اما خرید ویو ریلز اینستاگرام در کمترین زمان، بیشترین بازدهی را خواهد داشت.

در صورت تمایل به خرید لایک خارجی اینستاگرام کلیک کنید.

تعداد ویو پست ها بسیار اهمیت دارد؛ چرا که سایر کاربران اینستاگرام به منظور دنبال کردن شما و همچنین واگذاری تبلیغات به این مورد توجه می کنند؛ اما نکته ای که باید در نظر بگیرید، در این باره است که تعداد فالوور و ویو های پستتان باید تناسب داشته باشند.

هرچه تعداد ویو پست هایتان بیشتر باشد؛ پست شما به افراد بیشتری نمایش داده می شود.

برای خرید فالوور فعال ایرانی فالووران کلیک کنید.

خرید ویو ریلز اینستاگرام - ارزانتر از همه جا

سرویس های ویو با انواع کیفیت در فالووران فعال می باشد؛ بنابراین شما عزیزان می توانید به سادگی خرید ویو ارزان را به صورت سریع و توسط کاربران آنلاین و واقعی انجام دهید.

برای خرید خدمات شبکه های اجتماعی از فالووران کلیک کنید.

چرا خرید ویو ریلز اینستاگرام از فالووران؟

 

سایت فالووران با دارا بودن تیم متخصص در امر شبکه های اجتماعی همواره در حال ارزیابی و بروزرسانی سرویس ها بوده تا بهترین سرویس ها را با بالاترین کیفیت و ارزان ترین قیمت در اختیار شما قرار دهد. همچنین تیم پشتیبانی فالووران، 24 ساعته پاسخگوی شما بوده و آماده دریافت نظرات و پیشنهاداتتون می باشد.

 

سوالات متداول

آیا ویوها ریزش دارند؟

میزان ریزش تمام سرویس ها، در توضیحات آن ها قید شده است؛ لطفا حتما قبل از ثبت سفارش توضیحات سرویس ها را مطالعه کنید.

آیا ویوهای ارزان فیک هستند؟

خیر، کیفیت و همچنین عکس از کیفیت سرویس ها در توضیحات آن ها قید شده است؛ ما سرویس های با قیمت ارزان اما کیفیت واقعی هم در سایت فعال داریم.

چه مدت بعد از خرید، ویوها به پستم اضافه میشوند؟

زمان شروع سرویس ها با یکدیگر متفاوت است؛ لطفا حتما توضیحات آن ها را مطالعه نمایید.